pletenje

 

IVICE I BORDURE

Ivicu pletiva obrazuju pocetna i poslednja petlja u jednom redu. Treba ih uvek raditi pravilno uredno posto od njih zavisi izgled pletnog predmeta.

Bordure se, medjutim, mogu uraditi i tokom samog pletenja ili se rade posebno pa se prisivaju za peletivo, a mogu se raditi preuzimanjem petlji sa osnovnog rada.

 

 

U prodaji je Skripta "PLETENJE po MIRI" koja pored objasnjenja za pocetak pletenja sadrzi objasnjenje za preko 200 mustri kao i dvadesetak odevnih predmeta na 180 stranica 

 

LANCANA IVICA

S lica rada prva petlja se prebaci pravo a poslednja u istom redu odradi se pravo. S nalicja rada prva petlja prebaci  se obrnuto a poslednja se uradi obrnutoo.

 

 

GLATKA IVICA

U svim redovima, s lica i nalicja, prva petlja se prebaci pravo a poslednja petlja odradi pravo

 

 

 IVICA ZA USIVANJE

Prva i poslednja petlja u svakom prvom redu urade se pravo, a svaka prva i poslednja petlja u obnutom redu rade se obrnuto.

 

 

PERLASTA IVICA

U svakom redu prva petlja se prebaci pravo ukrsteno adruga se pradi pravo. Na kraju reda dve ptlje se rade pravo.

 

 

UZIMANJE PETLJI

Cesto, da bi se kod nekog pletenog predmeta uradile bordure, okovratnik ili dzepovi, potrebno je pribeci uzimanju petlji iz osnovnog  pletiva. Petlje se mogu uzimati direktno iglom, ali je mnogo zgodnije upotebiti za to kukicu. Postupak je sledeci : kukica se ubode u petlju iz koje se uzima nova petlja, nit  se prebaci na kukicu, provuce kroz petlju i prebaci na iglu.

 

 

BORDURA UPLETANA GLATKIM BODOM

Na onoj strani pletiva gde treba da bude bordura stano se sest-seda,  petlji plete bodom podvezice a poslednja petlja glatkim bodom.

 

 

BORDURA UPLETENA OBICNIM PRUGASTIM BODOM

Na strani pletiva gde treba da bude bordura plete se obicnim prugastim bodom sest-sedam petlji a prva se prebaci bez odradjivanja.

 

 

BORDURA UPLETENA PIRINAC BODOM

Na strani pletiva gde treba da bude bordura stalno se plete bodom  bodom pirinac  sest-sedam petlji, a poslednja petlja glatkim bodom.

 

 

BORDURA PLETENA PODOM POVEZICE NA UZETIM PETLJAMA

Petlje se uzmu sa osnovnog pletiva pa se zatim glatkim bodom plete odredjeni broj redova zavrsavajuci borduru s nalicja rada na sledeci nacin; prva petlja se uradi pravo *prebci se zatim na levu iglu 2 petlje  se urade zajdno i prebace na levu iglu * ponavlja se od * do * do kraja reda.

 

 

 

BORDURA PLETANA OBICNIM PRUGASTIM BODOM NA UZETIM PETLJAMA

Uzete petlje sa ivice pletiva, plesti zeljni broj redoba obicnim prugastim bodom . A ovu vrstu bordure obicno je najbolje uraditi cetri reda i zavrstiti cevastim nacinom.

 

 

 BORDURA RADJENA BODOM MACIJI ZUB

Ova bordura se radi kad se plete sa tankom vunom ili koncem. Veoma je dekorativna. Namakne se broj petlji deljiv sa 2 plus 1 petlja. Glatkim bodom radi se nekoliko redova, koliko zelimo da nam je podvijeno pletivo. Potom  se sa lica pletenja uradi jedan red na sledeci nacin : jenda petlja pravo *jedan navijutak, 2 petlje uraditi zajedno * . Nastavi je pletenje normalno glatkim bodom . Kada se pletivo zavsi preklopi se na rupicam i usije sa zadnje strane. Tako sa prdnje strane dobijete ovu lepu, dekorativnu ivicu.

 

 

KUKICANE BORDURE 

Pleteni predmeti se veoma cesto zavrsavaju kukicanim bordurama koje se rade direktno na pletivo i uvek izgledaju vemoma elegantno i besprekorno. Evo nekoliko uputstava kako se rade kukicane bordure.

 

 

BORDURA NA "CAKNE"

Prvi red se uradi niskim stubicima; drugi red na sledeci nacin : * 3 niska stubica, tri lancica (lancic se radi stvljanem niti na kukicu i plovlacenje kroz petlju) jedan niski stubicna prvi lancic, 3 niska ktubica. * Ponavljati od * do * do kraja reda.a

 

BORDURA RADJENA RACJIM BODOM

Uradi se jedan red niskih stubia (kukica se ubode u petlju nit se prebaci preko kukice, izvuce se pettlja, nit se prebaci opet preko kukice pa se izvue prelazeci preko dve petlje) i jedan red racjim bodom, to jest jos jedna red nsikih sturbica samo st se radi sleva nadesno bez oretanaj pletiva.

 

 

USPRAVNE RUPICE

Na mestu gde treba da bude rupica pletivo ase razdvoji na dva dela koje de rade odvojeno do zeljene visine, a onda se dve petlje opet rade zajedno.

 

 

POLOZENE RUPICE

na mestu gde treba da budu rupice s lica pletiva se zavrsi onoliko petlji koliko je potrebno za velicinu dugmeta koje ce te prisiti. Zatim se sa nalicja pletiva na istom mestu doda isti broj petlji i nastavi sa normalnim radom.

 

Make a Free Website with Yola.