pletenje

 

 DODAVANJE I ODUZIMANJE

Neophodno je da dobro ovladate tehnikom dodavanja i oduzimanj ako zelite da petete sve moguce odevne i druge predmete koji nemaju cetvorougaoni oblik (kao na primer salevi, prekrivaci).

Dodavanjem se povecava broj petlji u pletivu i ono moze da bude spoljasnje i unutrasnje.

Oduzimanjem tokom rada se pletivo smanjuje za odredjeni broj petlji kao i dodadavanje i oduzimanje moze da bude spoljasnje i unutrasnje.

 

U prodaji je Skripta "PLETENJE po MIRI" koja pored objasnjenja za pocetak pletenja sadrzi objasnjenje za preko 200 mustri kao i dvadesetak odevnih predmeta na 180 stranica 

 

 OBICNO UNUTRASNJE DODAVANJE

Prvo se uradi jedna petlja pravo, zatim, ne ispustajuci je sa igle, nit se dovede ispred igle i petlja se odradi obrnuto. Unutrasnje obicno dodavanje moze da se radi simetricno na krajevima rada i to na trecoj petlji zdesna od pocetka reda i na trecoj petlji od kraja reda (kao na slici)

 

 

UNUTRASNJE DODAVANJE ODOZGO

Igla se ubode u petlju iz prethodnog reda ispod one koju treba odraditi i uradi se pravo, zatim se normalno uradi petlja na igli. Da bi se dobila simetrija na stranama pletiva, dodavanje se radi pre trece petlje od pocetka reda i posto se uradi treca petlja od kraja reda.

 

 

UNUTRASNJE DODAVANJE IZMEDJU PETLJI

Pri izvodjenju ovakvog dodavanja desnom iglom treba podici vodoravnu nit koja spaja dve petlje, prebaciti  je levu iglu i odraditi obrnuto. Radeci dalje normalno dobice se rupica koja se moze katkad iskoristii u  dekorativne svrhe. Simetricnost sna stranama pletiva dobija se odradjivanjem niti izmedju trece i cetvrte petlje na pocetku reda i niti koja spaja trecu i cetvrtu petlju od kraja reda.

 

 

RUPICASTO DODAVANJE

Ovo dodavanje radi se na sledeci nacin:

prvo se uradi jedan navijutak koji u sledecem redu treba odraditi obrnuto, pa ce se na taj nacin dobiti rpicaast motiv. simetija na krajevima rada postize se odradjivanjem navijutka iza trece petlje od pocetka reda i navijutka pre tece petlje od kraja reda.

 

 

DVOSTRUKO RUPICASTO DODAVANJE

Dvostruko dodavanje radi se isto kao i obicno, samo  sa oe strane sredine petlje koja predstavlja neku vrstu ose dodavanja. Primenjuje se kod motiva koji iziskuju simetriju.

 

 

SPOLJASNJE ODUZIMANJE

Postize se prevlacenjem jedne ili vise petlji na pocetku reda. da bi se postiglo unutrasnje oduzimanje bez neestetskih stepenastih efekata, poslednju petlju u redu treba prebaciti na iglu bez odradjivanja, okrenuti  rad, uraditi perebacenu petlju, prebaciti na iglu drugu petlju i prevuci prvu petlju preko druge.

 

 

UNUTRASNJE ODUZIMANJE

Radi se tokom jednog reda. Postoji jednostavno i dvostruko unutrasnje oduzimanje.

 

UNUTRASNJE ODUZIMANJE S LICA RADA UKOSENO ULEVO ILI UDESNO

Da bi se postigla kosina ulevo, prebaci se jedna petlja pravo, sledeca petlja se odradi i prevuce preko prve. Ista vrsta oduzimanja ali nesto reljefnija pstize se kad se zajeno urade dve petlje obrnuto ukrstene. Da bi se postigla kosina udesno, urade se zajedno dve petlje pravo uvodeci iglu u drugu petlju a zatim u prvu.

 

 

OBICNO UNUTRASNJE ODUZIMANJE S NALICJA RADA, UKOSENO ULEVO ILI UDESNO

U ovom slucaju oduzimanje se radi s nalicja rada a kosina se ispoljava na licu. Da bi kosina bila sleva, poslednja uradjena petlja koja se nalazi na desnoj igli prebaci se na levu, zatim  se druga petlja prevuce i prebaci na desnu iglu. da bi kosina bila zdesna,zajedno se ugade dve petlje obrnuto.

 

 

DVOSTRUKO ODUZIMANJE

Dvostrukim oduzimanjem postize se istovremeno elimeinisanje dveju petlji iz pletiva. Ponekad se koristi i za dobijanje spica kod V izrdza kao i za dekorativne efekte.

 

 

DVOSTRUKO UNUTRASNJE ODUZIMANJE S LICA RADA, UKOSENO ULEVO ILI UDESNO

Da bi se postigla kosina ulevo, zajedno se urade pravo ukrsteno tri petlje koje se zatim istovremeno skinu sa leve igle. da bi se postigla kosina udesno, zajedno se urade tri petlje pravo i zatim se istovremeno skinu sa leve igle.

 

 

UNUTRASNJE ODUZIMANJE S DVOSTRUKIM PREVLACENJEM, USPRAVNO

Na desnu iglu se prebace pravi dve petklje, treca se odradi i preko nje se prevuku dve ptrehodne prebacene petlje

 

UNUTRASNJE ODUZIMANJE S DVOSTRUKIM PREVLACENJEM, UKOSENO ULEVO ILI UDESNO

Da bi se oduzimanje izvelo s leve strane, uradi se jedna dvostruko prevucena petlja. Da bi oduzimanje bilo zdesna, prebaci se jedna petlja pravo na desnu  iglu, druga odradi i prevuce preko prebacene petlje; zatim se dobijena petlja skine sa leve igle, na nju se prevuce druga petlja; dobijena petlja se ptebaci na desnu iglu.

 

 

 

DVOSTRUKO UNUTRASNJE ODUZIMANJE S NALICJA RADA, UKOSENO ULEVO ILI UDESNO

Oduzimanje se radi s nalicja pletiva ali kosina se pokazuje s lica. Da bi se dobila kosina ulevo, zajedno  se urade dve petlje obrnuto; dobijena petlja se prebaci na levu iglu i prevuce na drugu petlju zatim se dobijena petlja prebaci na desnu iglu. Da bi se dobila kosina udesno, zajedno se urade tri petlje obrnuto. Onda se s nalicja rada dobija kosina udesno.

 

Make a free website with Yola